L o a d i n g . . .
Circle
Circle
Triangle
SONIC SUPERSTARS
เกี่ยวกับการปล่อย Patch Update ver.1.0.0.7 (เกี่ยวกับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มในโหมดการต่อสู้ (ออนไลน์))
2023/10/26
Patch Update ver.1.0.0.7 สามารถอัปเดตได้แล้วตอนนี้
ขอให้ผู้เล่นทำการอัปเดต เพื่อที่จะสามารถเล่นอย่างสนุกสนานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น

ในการอัปเดตครั้งนี้ มีเนื้อหาตามข้อความด้านล่าง

■เพื่อให้สามารถสนุกสนานกับการเล่นเกมได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ได้ทำการปรับให้หน้าจอล็อกอินสู่ "EPIC GAMES" ปรากฏขึ้นมาเฉพาะตอนที่ทำการเลือก "โหมดการต่อสู้"
※ในเวอร์ชัน Steam นั้น หน้าจอล็อกอินสู่ "EPIC GAMES" ที่จำเป็นสำหรับการเล่นออนไลน์ข้ามแพลตฟอร์มในโหมดการต่อสู้นั้น จะปรากฏขึ้นเมื่อทำการเริ่มเล่น "โหมดการต่อสู้"
SONIC SUPERSTARS